Onze kernwaarden

 

Spelen

Spelen en leren zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. Op onze ruime speelplaats experimenteren leerlingen met water en zand, wordt volop gespeeld én kunnen stamgroepen gebruik maken van het buitenlokaal. Ook in het groen rond de school is het heerlijk ravotten en onderzoeken. De multifunctionele accommodatie tegenover de school biedt een gym- en toneelzaal en binnenkort een sport- en beweegpark. Uniek aan Lindekring: met elke dag een uur middagpauze heeft ieder kind voldoende tijd voor een spelletje, beweging of een andere vorm van ontspanning.

Werken

Onze onderwijsbasis is op orde. In de ochtend schenken we aandacht aan rekenen en taal en in de middag aan wereldoriëntatie via de ervaringsgerichte methode DaVinci. Vanuit betekenisvolle thema’s ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, plannen en problemen oplossen. Zij verlaten onze school met een stevige kennisbasis, een positief zelfbeeld en een realistische kijk op eigen kwaliteiten en ambities.

Spreken

Wij leren onze leerlingen hoe zij hun gedachtes en gevoelens kunnen uitspreken en op een gelijkwaardige manier een dialoog voeren. Daarbij verbreden we spreken naar communiceren. Naar jezelf mondeling én schriftelijk uitdrukken. En naar het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor respectvolle, betrouwbare en betekenisvolle communicatie. Denk aan luisteren, kritisch nadenken, afwegingen maken en filosoferen.

Vieren

Onze school is een leer- en leefgemeenschap. Een mini-maatschappij waarin we samen dingen vieren en verdrietige gebeurtenissen een plekje geven. De weekopening is een gezamenlijke start na het weekeinde, waarin we verhalen, doelen en afspraken delen. Ook aan het einde van een periode delen kinderen opbrengsten met elkaar, leerkrachten en/of ouders. Tweemaandelijks is er een DaVinci-viering en natuurlijk staan we stil bij verjaardagen, (inter)nationale feesten en gebruiken.

Vertragen

Wij gunnen onze leerlingen tijd om stil te staan. Een rustpunt om tot zichzelf te komen, in een wereld waarin alles steeds sneller gaat. In het rooster is plek voor een blik naar binnen, of juist het naar buiten brengen van emoties. De ene keer door expressieve kunstvormen als muziek, dans of drama. Een ander moment door de stilte te omarmen, met aandacht voor je eigen lijf en mentale gezondheid via mindfulness of yoga. Langere schooldagen maken het mogelijk om te vertragen en bieden ruimte voor rust en reflectie.