Lindebieb

De bibliotheek heeft een centrale plek in onze school. Elke week lenen hulpouders boeken uit aan aan onze leerlingen, én aan broertjes, zusjes en/of dorpsgenoten. De bibliotheekcoördinator is eindverantwoordelijke en bewaart het overzicht.