Lindekring

jenaplan basisschool

een kleine school met een groot wereldbeeld

elk kind is uniek, zo is er maar een!

KENMERKEN LINDEKRING

Waar ieder kind met glans zichzelf mag zijn

Ieder mens is uniek. Dat is het belangrijkste jenaplanprincipe van waaruit wij werken: ieder mens heeft zijn eigen mogelijkheden en draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het groepsproces. In de stamgroep leren kinderen de verschillen tussen elkaar te respecteren en aanvaarden en tegelijkertijd ontdekken we talloze overeenkomsten. En op overeenkomsten kun je verbinden. Samen groeien we naar een verbonden en verantwoordelijke plek in de samenleving.

In de stamgroep leren en leven kinderen in een natuurlijke groepssamenstelling. In de stamgroep krijgt ieder kind zijn rol: elk kind krijgt in zijn schoolloopbaan de rol als jongste, middelste en oudste. Onder leiding van onze bekwame stamgroepleiders werken wij elke dag aan een sfeer van vertrouwen en verbondenheid waarin kinderen zich veilig kunnen voelen. Een hoog welbevinden is cruciaal om je volop te kunnen ontwikkelen.

De basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs staan elke dag centraal: gesprek, spel, werk en vieren. We werken in alle bouwen thematisch waarbinnen wereldoriëntatie een stevige plek krijgt. Want kinderen die zich verbonden voelen met de wereld, zullen er zuinig op zijn. Binnen onze thema’s besteden we aandacht aan de wereld om ons heen en krijgen kunstzinnige vorming en techniek een speciale plek. We bieden een betekenisvolle leeromgeving waarin ruimte is voor ieders talent, inbreng, reflectie, feedback en samenwerking. We gaan graag naar buiten en betrekken de wereld rondom onze school in ons onderwijs.

Uiteraard hebben ook rekenen, taal en lezen een belangrijke plaats in ons onderwijs. We geloven in het competente kind en bieden een aanpak waar kinderen uitgedaagd worden binnen hun eigen mogelijkheden. Ons onderwijs is gedegen en beredeneerd, kinderen ontwikkelen zich in de volle breedte. Op onze school mag iedereen met glans zichzelf zijn!

Start hierboven het introductiefilmpje over Jenaplanonderwijs.
Wilt u zich verder verdiepen in Jenaplan, kijk dan ook op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

een sfeervolle locatie in St. Agatha

OMGEVING & SCHOOLGEBOUW

Een speels gebouw op een prachtig locatie

Onze school ligt op een schitterende plek midden in het dorp Sint Agatha. Aan ons schoolplein ligt de wei van boer Peter en zijn koeien. Over het beukenlaantje wordt veel gewandeld door dorpsgenoten en kloosterlingen. En als kers op de taart hebben we het oudste klooster van Nederland in onze achtertuin wat onze school een unieke uitstraling geeft. Met de weelderige kloostertuin, het Maasheggenbied en de Maas op steenworpafstand, is buitenonderwijs voor ons vanzelfsprekend.

MAASHEGGENKLOOSTERRUSTIEKDE MAASNATUURSPELEN

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

SAMEN KUNNEN WE MEER

"aandachtig luisteren"

"elkaars mening respecteren"

"anderen helpen"

"ieder mens is uniek"

"zorgen voor jezelf en voor anderen"

"delen met anderen"

"hulp aanbieden"

"aanwijzingen volgen en geven"

"verschillen mogen er zijn"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

JOUW INITIATIEF IS WELKOM

"doorzetten"

"nieuwe dingen maken"

"oplossingen bedenken"

"uitproberen"

"met voorstellen komen"

"kwaliteiten inzetten"

"doelbewust handelen"

"kwaliteiten inzetten"

"informatiebronnen gebruiken"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

WAT IS JE EFFECT GEWEEST

"vertellen waarom je iets doet"

"spullen opruimen"

"op orde houden van werkplekken"

"initiatief nemen"

"om uitleg durven vragen"

"zorg hebben voor materialen"

"consequenties overzien en er naar handelen"

"kunnen meepraten en beslissen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

DURF TE DROMEN

"weten hoe een periode (les, dag, maand) is opgebouwd"

"eigen leerdoelen kunnen bepalen"

"kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt"

"een dag kunnen plannen"

"dingen in goede volgorde doen"

"materialen vlot kunnen verzamelen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ALLES IS MOGELIJK

"dingen uit elkaar halen"

"onderzoeken"

"alles willen weten"

"het beste uit jezelf halen"

"vragen stellen"

"kunnen overschakelen naar een ander gezichtspunt"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

LAAT ZIEN WIE JE BENT

"durf, originaliteit en passie tonen"

"gedachten onder woorden leren brengen"

"goed taalgebruik"

"goed stemgebruik"

"goede verzorging"

"contact met toehoorders"

"actief luisteren"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ONTWIKKEL EEN REËEL ZELFBEELD

"benoemen waarom je doet wat je doet"

"wat gaat goed en waar wil je aan werken"

"laten zien wat er geleerd is"

"feedback vragen en geven"

"werk nakijken en beoordelen"

"eigen ontwikkeling presenteren"

Misschien herkent u ze al uit ons logo? Deze 7 essenties staan bij Lindekring elke dag centraal. Acht jaren oefenen, leren en reflecteren de stamgroepleiders met de leerlingen de essenties. Klik op een van de kleuren en ontdek de begrippen.

onze mensen

TEAM LINDEKRING

Op onze jenaplanschool hebben we een krachtig en divers team van enthousiaste en energieke collega’s. Met gezamenlijke visie en ieders eigenheid voelen wij ons verantwoordelijk voor en verbonden met alle grote en kleine mensen op onze school. Samen leren en samen leven staat bij ons voorop, met zijn allen maken we de toekomst van morgen!

 • Danielle

  Erkennen - herkennen - gezien voelen | Motto: Dat is mijn basis van werken. Ik hou ervan om mensen groot en klein te zien ontwikkelen. Dat start met het bouwen aan een relatie, vertrouwen en daarna vooral samen uitproberen, doen, leren en reflecteren.
  Interim -directeur
 • Alice

  Aandacht - Groei - Ontwikkelen | Motto: Aandacht is het mooiste wat je iemand kunt geven, want alles wat je aandacht geeft, GROEIT
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Ellen

  Vertrouwen - Verbondenheid - Betrokkenheid | Motto: Ieder kind heeft recht op de dag van vandaag! Later is nu.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Susanne

  Warmte - Rust - Vertrouwen | Motto: Ieder kind verdient het om gehoord en gezien te worden.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Chantal

  Relatie - Passie – Positiviteit | Motto: Vergeet de fout, onthoud de les!
  Stamgroepleider middenbouw
 • Lidwien

  Behulpzaam - Zorgzaam – Praktisch | Motto: Leren doe je samen!
  Onderwijsassistente
 • Wilma

  Samen – Vertrouwen - Vieren | Motto: De kracht van de stamgroep.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Loes

  Luisteren – Relatie - Ontwikkeling | Motto: Ik zie jou, jij mag er zijn!
  Intern Begeleider
 • Annemarie

  Huishoudelijke dienst
 • Audrey Lucassen

  Administratief medewerker
onze mensen

TEAM LINDEKRING

Op onze jenaplanschool hebben we een krachtig en divers team van enthousiaste en energieke collega’s. Met gezamenlijke visie en ieders eigenheid voelen wij ons verantwoordelijk voor en verbonden met alle grote en kleine mensen op onze school. Samen leren en samen leven staat bij ons voorop, met zijn allen maken we de toekomst van morgen!

 • Danielle

  Erkennen - herkennen - gezien voelen | Motto: Dat is mijn basis van werken. Ik hou ervan om mensen groot en klein te zien ontwikkelen. Dat start met het bouwen aan een relatie, vertrouwen en daarna vooral samen uitproberen, doen, leren en reflecteren.
  Interim -directeur
 • Alice

  Aandacht - Groei - Ontwikkelen | Motto: Aandacht is het mooiste wat je iemand kunt geven, want alles wat je aandacht geeft, GROEIT
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Ellen

  Vertrouwen - Verbondenheid - Betrokkenheid | Motto: Ieder kind heeft recht op de dag van vandaag! Later is nu.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Susanne

  Warmte - Rust - Vertrouwen | Motto: Ieder kind verdient het om gehoord en gezien te worden.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Chantal

  Relatie - Passie – Positiviteit | Motto: Vergeet de fout, onthoud de les!
  Stamgroepleider middenbouw
 • Lidwien

  Behulpzaam - Zorgzaam – Praktisch | Motto: Leren doe je samen!
  Onderwijsassistente
 • Wilma

  Samen – Vertrouwen - Vieren | Motto: De kracht van de stamgroep.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Loes

  Luisteren – Relatie - Ontwikkeling | Motto: Ik zie jou, jij mag er zijn!
  Intern Begeleider
 • Annemarie

  Huishoudelijke dienst
 • Audrey Lucassen

  Administratief medewerker
we zien en horen graag nieuwe ouders

AANMELDEN

We nodigen u graag uit voor een kennismaking met Lindekring

Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven: in de basisschoolperiode ontwikkelt uw kind zich. Terecht kiest u met zorg een passende school voor uw kind en stelt u daar hoge eisen aan. Er zijn veel verschillen in scholen: in omvang, werkwijzen, resultaten en sfeer. Dat maakt kiezen niet altijd gemakkelijk.

Wij streven ernaar voor alle kinderen een goede tijd op de basisschool te realiseren. Daarbij hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan en zijn we trots op de resultaten van onze leerlingen. We streven ernaar om het beste in de kinderen naar boven te brengen. We geven onderwijs op maat in de veilige omgeving van de eigen stamgroep.

Wij vinden het van groot belang een goede relatie op basis van wederzijds vertrouwen op te bouwen met alle ouders. Daarom streven wij naar korte en open communicatielijnen tussen de school en u als (toekomstige) ouder. Ouders zijn daarom altijd welkom in het schoolgebouw om hun kinderen weg te brengen of op te halen en om actief mee te werken op school in projecten, activiteiten of in commissies.

Wij bieden uw kind een basisschooltijd waarin het speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, leert wat samenwerken betekent, feest viert, verdriet verwerkt, problemen leert oplossen, zelf ontdekt, avonturen beleeft, ruzie en lol maakt en het bovenal onvergetelijke jeugdherinneringen maakt.

Dat doen wij met een betrokken team van professionals die open staan voor wie u en uw kind zijn.

De beste manier om onze school te leren kennen is door langs te komen, zodat u de sfeer kunt proeven. Wij laten dan graag onze school zien en vertellen over ons onderwijs. U bent van harte welkom!

Nieuwsgierig geworden?
Lindekring | Basisschool Cuijk & Omgeving, Jenaplan Onderwijs