Lindekring

jenaplanbasisschool

Kleine school met een groot wereldbeeld

Elk kind is uniek!

Natuurlijk ontwikkelen op Lindekring

Kleinschalig en vertrouwd
Onze basisschool is een kleinschalige en persoonlijke leer- en leefgemeenschap in Sint Agatha. Hier werken leerlingen, leerkrachten, ouders en betrokken experts samen aan de cognitieve én persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Dat doen we vanuit de jenaplanvisie die stimuleert dat kinderen oog hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Spelen, werken, spreken, vieren én vertragen
Ons onderwijs is gebaseerd op de vier jenaplankernwaarden: spelen, werken, spreken en vieren. De manier waarop we invulling geven aan die waarden is onderscheidend en uniek in de regio. Verlengde schooldagen geven leerlingen de kans een afwisselend programma te volgen, ritmisch en passend bij hun bioritme. Voor meer balans in de snelle maatschappij van deze tijd kiezen we daarbij bewust voor een vijfde kernwaarde: vertragen.

Onze kernwaarden

Spelen
Spelen en leren zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. Op onze ruime speelplaats experimenteren leerlingen met water en zand, wordt volop gespeeld én kunnen stamgroepen gebruik maken van het buitenlokaal. Ook in het groen rond de school is het heerlijk ravotten en onderzoeken. De multifunctionele accommodatie tegenover de school biedt een gym- en toneelzaal en binnenkort een sport- en beweegpark. Uniek aan Lindekring: met elke dag een uur middagpauze heeft ieder kind voldoende tijd voor een spelletje, beweging of een andere vorm van ontspanning.

Werken
Onze onderwijsbasis is op orde. In de ochtend schenken we aandacht aan rekenen en taal en in de middag aan wereldoriëntatie via de ervaringsgerichte methode DaVinci. Vanuit betekenisvolle thema’s ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, plannen en problemen oplossen. Zij verlaten onze school met een stevige kennisbasis, een positief zelfbeeld en een realistische kijk op eigen kwaliteiten en ambities.

Spreken
Wij leren onze leerlingen hoe zij hun gedachtes en gevoelens kunnen uitspreken en op een gelijkwaardige manier een dialoog voeren. Daarbij verbreden we spreken naar communiceren. Naar jezelf mondeling én schriftelijk uitdrukken. En naar het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor respectvolle, betrouwbare en betekenisvolle communicatie. Denk aan luisteren, kritisch nadenken, afwegingen maken en filosoferen.

Vieren
Onze school is een leer- en leefgemeenschap. Een mini-maatschappij waarin we samen dingen vieren en verdrietige gebeurtenissen een plekje geven. De weekopening is een gezamenlijke start na het weekeinde, waarin we verhalen, doelen en afspraken delen. Ook aan het einde van een periode delen kinderen opbrengsten met elkaar, leerkrachten en/of ouders. Tweemaandelijks is er een DaVinci-viering en natuurlijk staan we stil bij verjaardagen, (inter)nationale feesten en gebruiken.

Vertragen
Wij gunnen onze leerlingen tijd om stil te staan. Een rustpunt om tot zichzelf te komen, in een wereld waarin alles steeds sneller gaat. In het rooster is plek voor een blik naar binnen, of juist het naar buiten brengen van emoties. De ene keer door expressieve kunstvormen als muziek, dans of drama. Een ander moment door de stilte te omarmen, met aandacht voor je eigen lijf en mentale gezondheid via mindfulness of yoga. Langere schooldagen maken het mogelijk om te vertragen en bieden ruimte voor rust en reflectie.

Leren tussen het groen

Speels gebouw op een prachtige plek

Op ontdekking in de natuur
Onze school ligt op een schitterende plek midden in het dorp Sint Agatha. Aan ons schoolplein ligt de wei van boer Peter en zijn koeien. En in onze achtertuin staat het oudste klooster van Nederland! Met de weelderige kloostertuin, het Maasheggenbied en de Maas op steenworpafstand, is buitenonderwijs voor ons vanzelfsprekend.

MAASHEGGENKLOOSTERTUINHET DORPDE MAASNATUUR

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

SAMEN KUNNEN WE MEER

"aandachtig luisteren"

"elkaars mening respecteren"

"anderen helpen"

"ieder mens is uniek"

"zorgen voor jezelf en voor anderen"

"delen met anderen"

"hulp aanbieden"

"aanwijzingen volgen en geven"

"verschillen mogen er zijn"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

JOUW INITIATIEF IS WELKOM

"doorzetten"

"nieuwe dingen maken"

"oplossingen bedenken"

"uitproberen"

"met voorstellen komen"

"kwaliteiten inzetten"

"doelbewust handelen"

"kwaliteiten inzetten"

"informatiebronnen gebruiken"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

WAT IS JE EFFECT GEWEEST

"vertellen waarom je iets doet"

"spullen opruimen"

"op orde houden van werkplekken"

"initiatief nemen"

"om uitleg durven vragen"

"zorg hebben voor materialen"

"consequenties overzien en er naar handelen"

"kunnen meepraten en beslissen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

DURF TE DROMEN

"weten hoe een periode (les, dag, maand) is opgebouwd"

"eigen leerdoelen kunnen bepalen"

"kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt"

"een dag kunnen plannen"

"dingen in goede volgorde doen"

"materialen vlot kunnen verzamelen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ALLES IS MOGELIJK

"dingen uit elkaar halen"

"onderzoeken"

"alles willen weten"

"het beste uit jezelf halen"

"vragen stellen"

"kunnen overschakelen naar een ander gezichtspunt"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

LAAT ZIEN WIE JE BENT

"durf, originaliteit en passie tonen"

"gedachten onder woorden leren brengen"

"goed taalgebruik"

"goed stemgebruik"

"goede verzorging"

"contact met toehoorders"

"actief luisteren"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ONTWIKKEL EEN REËEL ZELFBEELD

"benoemen waarom je doet wat je doet"

"wat gaat goed en waar wil je aan werken"

"laten zien wat er geleerd is"

"feedback vragen en geven"

"werk nakijken en beoordelen"

"eigen ontwikkeling presenteren"

Deze 7 essenties staan centraal op Lindekring. Klik erop en ontdek wat ze voor ons betekenen.

Daadkrachtig en betrokken

Een team waar we trots op zijn

Ons kleine team met enthousiaste en energieke medewerkers staat elke dag klaar voor onze leerlingen. Vanuit een gezamenlijke visie én ieders eigenheid gaan we voor samen leren en samen leven. Want met elkaar maken we de toekomst van morgen!

 • Danielle

  Erkennen - herkennen - gezien voelen | Motto: Dat is mijn basis van werken. Ik hou ervan om mensen groot en klein te zien ontwikkelen. Dat start met het bouwen aan een relatie, vertrouwen en daarna vooral samen uitproberen, doen, leren en reflecteren.
  Interim -directeur
 • Chantal

  Relatie - Passie – Positiviteit | Motto: Vergeet de fout, onthoud de les!
  Stamgroepleider middenbouw
 • Floor

  Vol liefde - Vertrouwen - Creativiteit | Motto: vol liefde, vertrouwen en creativiteit kind mogen zijn. Geloven in jezelf. Het mooiste zien van alles en iedereen. Genieten van het lesgeven en de autonomie geven waar nodig.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Wilma

  Samen – Vertrouwen - Vieren | Motto: De kracht van de stamgroep.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Annemarie

  Huishoudelijke dienst
 • Audrey Lucassen

  Administratief medewerker
 • Sanne

  Vertrouwen - Veiligheid - Gevoel | Motto: Een goede leerkracht leert je niet de juiste antwoorden, maar de juiste vragen te stellen.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Carolien

  Verbinding - Betrokkenheid - Gelijkwaardigheid | Motto: Het mooiste wat je een kind kan geven is het gevoel dat het niet alleen kind, maar ook mens is.
  Stamgroepleider onderbouw
onze mensen

TEAM LINDEKRING

Een klein team van enthousiaste en energieke collega’s staat elke dag klaar voor onze leerlingen. Vanuit een gezamenlijke visie én ieders eigenheid gaan we voor samen leren en samen leven. Want samen maken we de toekomst van morgen!

 • Danielle

  Erkennen - herkennen - gezien voelen | Motto: Dat is mijn basis van werken. Ik hou ervan om mensen groot en klein te zien ontwikkelen. Dat start met het bouwen aan een relatie, vertrouwen en daarna vooral samen uitproberen, doen, leren en reflecteren.
  Interim -directeur
 • Chantal

  Relatie - Passie – Positiviteit | Motto: Vergeet de fout, onthoud de les!
  Stamgroepleider middenbouw
 • Floor

  Vol liefde - Vertrouwen - Creativiteit | Motto: vol liefde, vertrouwen en creativiteit kind mogen zijn. Geloven in jezelf. Het mooiste zien van alles en iedereen. Genieten van het lesgeven en de autonomie geven waar nodig.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Wilma

  Samen – Vertrouwen - Vieren | Motto: De kracht van de stamgroep.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Annemarie

  Huishoudelijke dienst
 • Audrey Lucassen

  Administratief medewerker
 • Sanne

  Vertrouwen - Veiligheid - Gevoel | Motto: Een goede leerkracht leert je niet de juiste antwoorden, maar de juiste vragen te stellen.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Carolien

  Verbinding - Betrokkenheid - Gelijkwaardigheid | Motto: Het mooiste wat je een kind kan geven is het gevoel dat het niet alleen kind, maar ook mens is.
  Stamgroepleider onderbouw
Kleine klassen en open communicatie

Kennismaken en aanmelden

Starten op onze school
De overgang naar de basisschool is voor zowel kinderen als ouders een grote stap. Een goede relatie op basis van wederzijds vertrouwen vinden we daarbij heel belangrijk. Als school gaan wij voor transparante communicatie via korte lijnen, met een betrokken team. Nieuwe leerlingen komen terecht in kleine, veilige groepen waar zij direct gezien en gehoord worden.

Kom sfeer proeven
Ouders en toekomstige leerlingen zijn van harte welkom op onze school om vrijblijvend kennis te maken en sfeer te proeven, inclusief een rondleiding. Neem daarvoor contact op met directeur Danielle Andrien, via 0485 311 611 of d.andrien@optimusonderwijs.nl.

Nieuwsgierig?

Bekijk hierboven de video over jenaplanonderwijs. Meer informatie vind je via de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Lindekring | Basisschool Cuijk & Omgeving, Jenaplan Onderwijs