ELK KIND IS UNIEK

NATUURLIJK ONTWIKKELEN

STILTE EN VERTRAGING

LEREN TUSSEN HET GROEN

Elk kind is uniek, natuurlijk ontwikkelen op Lindekring

Kleinschalig en vertrouwd

Onze basisschool is een kleinschalige en persoonlijke leer- en leefgemeenschap in Sint Agatha. Hier werken leerlingen, leerkrachten, ouders en betrokken experts samen aan de cognitieve én persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Dat doen we vanuit de jenaplanvisie die stimuleert dat kinderen oog hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Spelen, werken, spreken, vieren én vertragen

Ons onderwijs is gebaseerd op de vier jenaplankernwaarden: spelen, werken, spreken en vieren. De manier waarop we invulling geven aan die waarden is onderscheidend en uniek in de regio. Verlengde schooldagen geven leerlingen de kans een afwisselend programma te volgen, ritmisch en passend bij hun bioritme. Voor meer balans in de snelle maatschappij van deze tijd kiezen we daarbij bewust voor een vijfde kernwaarde: vertragen.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl