Waardenbord in de bovenbouw.

In de onderbouw werken de kinderen met kwaliteitskaarten, in de middenbouw met het project ‘Coole Kikker’ en in de bovenbouw stellen de kinderen hun eigen ‘waardenbord’ samen!

1. Verzamelen van individuele waarden.
De kinderen maken ieder voor zich een lijstje met 8 tot 10 ‘waarden’ die ze belangrijk vinden voor de groep. Waarden waarvan ze vinden dat de groep ‘ervoor moet staan’, waarden die ‘wij als groep moeten uitstralen’. De kinderen moeten proberen de waarden in één woord te ‘vangen’. Lukt dit niet, dan mag ook een korte omschrijving.

2. Verzamelen van waarden in tafelgroepen.
De individuele waarden worden per tafelgroep vergeleken en er wordt per tafelgroep één waardenlijst samengesteld van 8 – 10 waarden. Er moet worden onderhandeld, er mag NIET worden gestemd. Iedereen moet het er uiteindelijk mee eens zijn.

3. Presentatie aan de hele stamgroep.
Van elke tafelgroep worden de waarden op een grote flap genoteerd en in de klas opgehangen. Er volgt een eerste verkenning van eventuele gemeenschappelijke waarden. Naast de flappen van de tafelgroepen wordt een lege flap gehangen, bestemd voor de waarden van de hele stamgroep. Waarden die in elke tafelgroep genoemd worden kunnen hier eventueel al op genoteerd worden.

4. Discussie en onderhandeling.
Om te komen tot een gemeenschappelijke waardenlijst voor de hele stamgroep krijgt elke tafelgroep de opdracht om de eventuele verschillen die ze zien te bespreken in hun eigen groepje. De opdracht is uiteindelijk om te komen tot overeenstemming, m.a.w. per tafelgroep moet worden afgewogen en ingeschat hoe en m.b.t. welke waarden er overeenstemming op stamgroepniveau zou kunnen komen.

bovenbouw_waardenbord1

Per tafelgroep wordt een vertegenwoordiger aangewezen die namens de tafelgroep in een binnenkring gaat onderhandelen met de andere vertegenwoordigers, met als doel om tot vaststelling te komen van de 8 gemeenschappelijke waarden voor de stamgroep.

De binnenkring onderhandelt en discussieert totdat er overeenstemming is gevonden. Tijdens de onderhandeling mag elke tafelgroep en elke vertegenwoordiger maximaal 1x gebruik maken van een zogenaamde ‘time-out’ (een groene kaart).

De bedoeling is om eventuele stagnaties en/of onderhandelingsruimte te bespreken met de eigen achterban. Tijdens een time-out kan evt. ook de onderhandelaar gewisseld worden.

bovenbouw_waardenbord2

5. Waardenlijst.
Het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen wordt genoteerd op een grote flap en geeft de gemeenschappelijk vastgestelde waarden voor de stamgroep weer.
Daarna krijgen ze een plekje op ons ‘waardenbord’ en gedurende (de rest van) het schooljaar kunnen de ‘groepsleden’ elkaar dan ook wijzen op deze waarden en elkaar stimuleren om zich naar deze waarden te gedragen.

bovenbouw_waardenbord3

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 14 MAARTEen excellent rapport

  Veel kinderen vinden de weg naar onze school. Iedereen krijgt een plek en wordt gezien. Ieder kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en samen met de ander zich te ontwikkelen tot sterke mensen. Door ze goed te volgen met de jenaplanessenties en goede zorg te bieden zijn
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 12 MAARTMini heggenvlechten

  Op donderdagmiddag 8 maart haalden de kinderen van Jenaplanschool Lindekring buiten naar binnen. In de aula rook het heerlijk want er lagen vele wilgentakken. Henk Klaassen en John Coenen maakten samen met alle kinderen per stamgroep een mooi gevlochten wilgenmat. Om 14.00 uur kwam Theo van Lankveld  een kijkje nemen.
  lees verder …

 • GEPLAATST OP 22 FEBRUARIStart thema techniek

    De bovenbouw heeft de aftrap voor het thema techniek bij Techno Promo gedaan. Het is de plek waar  onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar komen. Voor de kinderen telkens een wonderlijke wereld. De vrijwilligers begeleiden onze kinderen met veel passie. Het vonkje slaat werkelijk over.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha

T: 0485-311611
E: dir.lindekring@optimusonderwijs.nl

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha
BEL Jenaplanschool Lindekring MAIL Jenaplanschool Lindekring

VOLG Jenaplanschool Lindekring OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE