Waardenbord in de bovenbouw.

In de onderbouw werken de kinderen met kwaliteitskaarten, in de middenbouw met het project ‘Coole Kikker’ en in de bovenbouw stellen de kinderen hun eigen ‘waardenbord’ samen!

1. Verzamelen van individuele waarden.
De kinderen maken ieder voor zich een lijstje met 8 tot 10 ‘waarden’ die ze belangrijk vinden voor de groep. Waarden waarvan ze vinden dat de groep ‘ervoor moet staan’, waarden die ‘wij als groep moeten uitstralen’. De kinderen moeten proberen de waarden in één woord te ‘vangen’. Lukt dit niet, dan mag ook een korte omschrijving.

2. Verzamelen van waarden in tafelgroepen.
De individuele waarden worden per tafelgroep vergeleken en er wordt per tafelgroep één waardenlijst samengesteld van 8 – 10 waarden. Er moet worden onderhandeld, er mag NIET worden gestemd. Iedereen moet het er uiteindelijk mee eens zijn.

3. Presentatie aan de hele stamgroep.
Van elke tafelgroep worden de waarden op een grote flap genoteerd en in de klas opgehangen. Er volgt een eerste verkenning van eventuele gemeenschappelijke waarden. Naast de flappen van de tafelgroepen wordt een lege flap gehangen, bestemd voor de waarden van de hele stamgroep. Waarden die in elke tafelgroep genoemd worden kunnen hier eventueel al op genoteerd worden.

4. Discussie en onderhandeling.
Om te komen tot een gemeenschappelijke waardenlijst voor de hele stamgroep krijgt elke tafelgroep de opdracht om de eventuele verschillen die ze zien te bespreken in hun eigen groepje. De opdracht is uiteindelijk om te komen tot overeenstemming, m.a.w. per tafelgroep moet worden afgewogen en ingeschat hoe en m.b.t. welke waarden er overeenstemming op stamgroepniveau zou kunnen komen.

bovenbouw_waardenbord1

Per tafelgroep wordt een vertegenwoordiger aangewezen die namens de tafelgroep in een binnenkring gaat onderhandelen met de andere vertegenwoordigers, met als doel om tot vaststelling te komen van de 8 gemeenschappelijke waarden voor de stamgroep.

De binnenkring onderhandelt en discussieert totdat er overeenstemming is gevonden. Tijdens de onderhandeling mag elke tafelgroep en elke vertegenwoordiger maximaal 1x gebruik maken van een zogenaamde ‘time-out’ (een groene kaart).

De bedoeling is om eventuele stagnaties en/of onderhandelingsruimte te bespreken met de eigen achterban. Tijdens een time-out kan evt. ook de onderhandelaar gewisseld worden.

bovenbouw_waardenbord2

5. Waardenlijst.
Het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen wordt genoteerd op een grote flap en geeft de gemeenschappelijk vastgestelde waarden voor de stamgroep weer.
Daarna krijgen ze een plekje op ons ‘waardenbord’ en gedurende (de rest van) het schooljaar kunnen de ‘groepsleden’ elkaar dan ook wijzen op deze waarden en elkaar stimuleren om zich naar deze waarden te gedragen.

bovenbouw_waardenbord3

NIEUWS

  • GEPLAATST OP 2 APRILFijne paasdagen

  • GEPLAATST OP 30 MAARTHet is lente!

    Wat zijn we fijn aan het werk en genieten we van het voorjaar. Na de periode van thuisonderwijs is het zo fijn om weer samen op school te zijn.

  • GEPLAATST OP 1 JANUARIGelukkig 2021

    Wij wensen iedereen een gezond 2021 toe. Na een tumultueus 2020 zijn onze verlangens gericht op een beheersbaar 2021 waarin onze gezondheid boven aan staat. Het betekent wel dat wij tot aan 18 januari thuisonderwijs aanbieden en dat de stamgroepleiders contact gaan zoeken via google meet. Maandagmorgen 4 januari om
    lees verder …

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha

T: 0485-311611
E: dir.lindekring@optimusonderwijs.nl

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha
BEL Jenaplanschool Lindekring MAIL Jenaplanschool Lindekring

VOLG Jenaplanschool Lindekring OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE