we horen of zien u graag

Contact opnemen met Lindekring

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

SAMEN KUNNEN WE MEER

"aandachtig luisteren"

"elkaars mening respecteren"

"anderen helpen"

"ieder mens is uniek"

"zorgen voor jezelf en voor anderen"

"delen met anderen"

"hulp aanbieden"

"aanwijzingen volgen en geven"

"verschillen mogen er zijn"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

JOUW INITIATIEF IS WELKOM

"doorzetten"

"nieuwe dingen maken"

"oplossingen bedenken"

"uitproberen"

"met voorstellen komen"

"kwaliteiten inzetten"

"doelbewust handelen"

"kwaliteiten inzetten"

"informatiebronnen gebruiken"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

WAT IS JE EFFECT GEWEEST

"vertellen waarom je iets doet"

"spullen opruimen"

"op orde houden van werkplekken"

"initiatief nemen"

"om uitleg durven vragen"

"zorg hebben voor materialen"

"consequenties overzien en er naar handelen"

"kunnen meepraten en beslissen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

DURF TE DROMEN

"weten hoe een periode (les, dag, maand) is opgebouwd"

"eigen leerdoelen kunnen bepalen"

"kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt"

"een dag kunnen plannen"

"dingen in goede volgorde doen"

"materialen vlot kunnen verzamelen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ALLES IS MOGELIJK

"dingen uit elkaar halen"

"onderzoeken"

"alles willen weten"

"het beste uit jezelf halen"

"vragen stellen"

"kunnen overschakelen naar een ander gezichtspunt"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

LAAT ZIEN WIE JE BENT

"durf, originaliteit en passie tonen"

"gedachten onder woorden leren brengen"

"goed taalgebruik"

"goed stemgebruik"

"goede verzorging"

"contact met toehoorders"

"actief luisteren"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ONTWIKKEL EEN REËEL ZELFBEELD

"benoemen waarom je doet wat je doet"

"wat gaat goed en waar wil je aan werken"

"laten zien wat er geleerd is"

"feedback vragen en geven"

"werk nakijken en beoordelen"

"eigen ontwikkeling presenteren"

Contact opnemen met Lindekring

/ 03

01

Explore more

HOVENS

TON

DIRECTEUR

02

Explore more

UX Designer

Senior

Natalie Owen

03

Explore more

Web Designer

Marketing

Mae Perkins

test | Lindekring