Stamgroepen

Stamgroepen, wat zijn dat eigenlijk?

 

“In welke groep geef jij les?”

“In groep (6)-7-8”.

“Oh…  een combinatieklas?”

“Nee… een heterogene stamgroep!”

 

En dan zit ik op mijn stokpaardje om het verschil uit te leggen en wat er zo anders (en beter…) is aan heterogene stamgroepen. Meestal komt het hier op neer: scholen met combinatieklassen vinden het lastig dat er meer jaargroepen in 1 lokaal zitten; het is tenslotte niet hun visie. Daarom doen ze heel erg hun best om de nadelen te bestrijden, zodat het hanteerbaar wordt. Bijvoorbeeld de kinderen van groep 5 in een rij aan de ene kant van het lokaal en groep 6 aan de andere kant, zodat de leerkracht snel en makkelijk kan wisselen. Bij heterogene groepen gaan we juist uit van de verschillen en de voordelen die dit op kan leveren. Het is een totaal andere benadering en organisatie dan een combinatieklas. De kinderen zitten bijvoorbeeld bewust in gemengde tafelgroepen en komen in kleine groepjes naar de instructietafel.

Instructie

Onze stamgroepen zijn ‘gesloten’, dat wil zeggen dat alle instructies binnen de eigen stamgroep plaatsvinden. Een groot voordeel bij het werken in een gesloten driejarige stamgroep is de intensieve instructie. Een stamgroepsleider zit met ongeveer acht tot tien kinderen in een kleine kring om samen nieuwe rekensommen te bekijken of een spellingcategorie te ontrafelen. Door de kleine groep is er een direct contact met alle kinderen. De groepsleider kan dus direct afstemmen op de behoefte van de kinderen. Het ene kind kan al na vijf minuten uit de kring, wanneer hij of zij het heeft begrepen en het andere kind blijft nog even zitten voor een verlengde instructie. Zo krijgt ieder kind onderwijs op maat, zonder dat er altijd individueel met kinderen gewerkt moet worden.

Persoonlijke ontwikkeling

Als je op school acht jaar als kind dezelfde groep zou houden, houd je dezelfde rol en positie; je bent en blijft de grappenmaker, de populaire of de underdog. Bij de driejarige stamgroep ben je altijd een keer jongste, middelste en oudste. Dat komt de persoonlijke ontwikkeling van het kind ten goede. Er zijn namelijk vanzelfsprekend rolwisselingen. Je bent een keer hulpvrager, hulpgever. Rolwisselingen stimuleren ook het ontwikkelen van potentiele leiderschapskwaliteiten en elkaar helpen wordt een natuurlijke bezigheid.

Groepscultuur

In een driejarige stamgroep worden de groepswet en -cultuur makkelijk doorgegeven (meestal is slechts een derde deel van de groep nieuw). Samen, met en van elkaar leren gaat gemakkelijker en zoals hierboven al geschetst ontstaat vanzelf een cultuur van ‘helpen’. De nieuwe kinderen in mijn stamgroep nemen als vanzelfsprekend de normen en waarden die de stamgroepleider en de stamgroep uitstralen over. Ook heel praktisch: ik hoef nauwelijks iets uit te leggen over waar spullen te vinden zijn of waar iets moet worden ingeleverd – de oudsten nemen die taak automatisch op zich.

Leren

Ook op leerstofgebied ben je en blijf je in een homogene groep steeds de beste in tekenen of heb je de meeste moeite met rekenen. In een heterogene stamgroep komen oudsten, die bijvoorbeeld rekenen moeilijk vinden, erachter dat ze jongsten WEL kunnen helpen… en dat ze dus al veel geleerd hebben! Samen, van en met elkaar leren gaat gemakkelijker. Soms sta ik wel eens stiekem te luisteren hoe een oudste een jongste uitleg geeft. Nog steeds ben ik vaak verbaasd over de kwaliteit van de instructie door de kinderen zelf: ze weten, voelen door hun eigen ervaringen aan, wat de ander moeilijk vindt en leggen ook echt uit… ze geven niet alleen zomaar het goede antwoord. In een stamgroep krijgt een ononderbroken ontwikkelingslijn alle mogelijkheden. Met het ene vak doet een kind dan bijvoorbeeld met de middelsten mee, en met het andere vak weer met de oudsten. Door de verschillen kijken kinderen ook meer naar de groei van de eigen prestaties; vergelijken van leervorderingen wordt minder vanzelfsprekend.

Een bewuste keuze

Op onze school kiezen we dus bewust voor meerjarige en liefst driejarige stamgroepen. Soms krijgen we nog wel eens de vraag waarom we groepen niet opsplitsen in gescheiden (homogene) groepen. Hopelijk begrijpt u nu waarom!

NIEUWS

  • GEPLAATST OP 2 APRILFijne paasdagen

  • GEPLAATST OP 30 MAARTHet is lente!

    Wat zijn we fijn aan het werk en genieten we van het voorjaar. Na de periode van thuisonderwijs is het zo fijn om weer samen op school te zijn.

  • GEPLAATST OP 1 JANUARIGelukkig 2021

    Wij wensen iedereen een gezond 2021 toe. Na een tumultueus 2020 zijn onze verlangens gericht op een beheersbaar 2021 waarin onze gezondheid boven aan staat. Het betekent wel dat wij tot aan 18 januari thuisonderwijs aanbieden en dat de stamgroepleiders contact gaan zoeken via google meet. Maandagmorgen 4 januari om
    lees verder …

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha

T: 0485-311611
E: dir.lindekring@optimusonderwijs.nl

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha
BEL Jenaplanschool Lindekring MAIL Jenaplanschool Lindekring

VOLG Jenaplanschool Lindekring OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE