Protocol

Internetprotocol website Jenaplanschool Lindekring, versie 1.6

Doelstelling

 • Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van ons onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.
 • Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.
 • Met onze website bieden we de kinderen en leerkrachten een platform om werkstukken / activiteiten te laten zien via internet aan klasgenoten en familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg.

Verantwoording

 • De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van de Lindekring.
 • Aanvullende informatie met betrekking tot schoolse activiteiten wordt geplaatst n.a.v. personeelsvergaderingen e.d.
 • Op de Lindekring onderhoudt een stamgroepleider de site. Daardoor is de maker van de website goed op de hoogte van de te publiceren informatie.

Werkwijze

 • De site is ontworpen door een stamgroepleider van de Lindekring. Deze webmaster onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie op de homepage te plaatsen. Indien nodig overlegt hij hierover met de directie van de school voordat tot publicatie wordt overgegaan.
 • Via een blokje “laatste wijzigingen” op de website zelf, het twitteraccountwww.twitter.com/Lindekring en incidenteel de nieuwsbrief worden de bezoekers van de site en de ouders van de Lindekring op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen die de site heeft ondergaan.
 • De stamgroepleiders van de Lindekring worden gestimuleerd om regelmatig foto’s en/of werk van kinderen aan te leveren voor publicatie op de site. De I.C.T.-er van de Lindekring ziet erop toe dat de site ook wordt onderhouden als de huidige webmaster ermee stopt (en zorgt dat z.s.m. een andere leerkracht of ouder de taak van webmaster overneemt).

Privacy

 • Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids en/of een nieuwsbrief waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site. Op onze website worden o.a. werk en foto’s van kinderen geplaatst. De ouders worden, via het artikeltje in genoemde schoolgids en/of nieuwsbrief, in de gelegenheid gesteld tegen publicatie bezwaar te maken. De webmaster verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werk of foto’s van kinderen op de site geplaatst worden. Het werk of foto’s van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten, wordt dientengevolge niet op de homepage gepubliceerd. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt.
 • De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto’s, verhalen en links wordt omgegaan.
 • Bij de publicatie van foto’s of werk van kinderen zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld. Indien nodig (bijv. bij meerdere kinderen met dezelfde voornaam) alleen de eerste letter van de achternaam.
 • Pasfoto’s van de teamleden, mr-leden of leden van de oudercommissie worden alleen geplaatst met toestemming van de betreffende personen.
 • Foto’s op afdrukkwaliteit worden on-line aangeboden via de diensten van www.mijnalbum.nl. De fotoalbums van de Lindekring zijn i.v.m. privacy alleen voor ouders/verzorgers van de Lindekring toegankelijk middels een wachtwoord (verkrijgbaar via school).
 • Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld. Bij het on-line zetten van de schoolgids e.d. ziet de webmaster hierop toe.
 • De nieuwsbrieven die door de directie van de Lindekring worden gemaild naar de ouders/verzorgers, staan als extra service voor de ouders/verzorgers ook op onze website. Deze nieuwsbrieven staan in een beveiligde directory. Ouders/verzorgers krijgen van school de benodigde gebruikersnaam en wachtwoord om de brieven te kunnen bekijken. Zodoende kan eventuele persoonlijke informatie (zoals bijvoorbeeld achternamen van kinderen, adressen en telefoonnummers) niet wereldwijd bekeken worden.

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSWe zijn weer aan het werk

  De vakantie zit er op. We hebben onze plek verkend en hebben al hard gewerkt. De eerste verhalen hebben we al met elkaar gedeeld.

 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSDe middenbouw heeft een ander lokaal

  Dit jaar zal onze middenbouw bestaan uit groep 3,4,5 en gebruikt het lokaal aan de onderbouwspeelplaats. Ze zullen hier gaan werken, spelen, praten en vieren met elkaar. In de binnentuin ontmoeten ze de onderbouw en de bovenbouw.

 • GEPLAATST OP 20 AUGUSTUSAfscheid Margreet

  Na twee en een half jaar werken op de Lindekring heeft Margreet afscheid genomen van de Lindekring. Margreet gaat haar eigen school opzetten in Ghana. Het is een school voor kinderen met een beperking. Met dank aan het Afrika museum in Nijmegen konden we haar afscheid in het teken van
  lees verder …

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha

T: 0485-311611
E: dir.lindekring@optimusonderwijs.nl

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha
BEL Jenaplanschool Lindekring MAIL Jenaplanschool Lindekring

VOLG Jenaplanschool Lindekring OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE