Sanne Aarts

Stamgroepleider bovenbouw

Vertrouwen – Veiligheid – Gevoel

Motto: Een goede leerkracht leert je niet de juiste antwoorden, maar de juiste vragen te stellen.
Sanne Aarts | Lindekring