Mirjam van Vugt

Stamgroepleider bovenbouw

Warmte – Rust – Vertrouwen

Motto: Alle kids worden sterren als we ze laten stralen

 

Bij de wereldoriëntatielessen in de bovenbouw krijgen de kinderen regelmatig te maken met challenges binnen een bepaald thema. Hier wordt dan een probleem geschetst waar ze meestal samen en soms alleen een oplossing voor mogen bedenken. Zo hebben ze de opdracht gekregen een uitvinding te bedenken die helpt zuiniger om te gaan met water. Een groepje jongens bedenkt een recycle-wc-systeem en maken hiervan een miniatuurversie. Een van de jongens straalt van oor tot oor: ‘Ik vind dit een fantastisch project juf! We mogen helemaal zelf iets bedenken en ook lekker klussen samen.’ Deze juf geniet dan van het enthousiasme en de betrokkenheid.

Mirjam van Vugt | Lindekring