Lindekring

jenaplan basisschool

een kleine school met een groot wereldbeeld

elk kind is uniek, zo is er maar een!

KENMERKEN LINDEKRING

Natuurlijk ontwikkelen

Onze basisschool is een kleinschalige en persoonlijke leer- en leefgemeenschap in Sint Agatha. Hier werken leerlingen, leerkrachten, ouders en betrokken experts samen aan de cognitieve én persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Dat doen we vanuit de jenaplanvisie die stimuleert dat kinderen oog hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Ons onderwijs is gebaseerd op de vier jenaplankernwaarden: spelen, werken, spreken en vieren. De manier waarop we invulling geven aan die waarden is onderscheidend en uniek in de regio. Verlengde schooldagen geven leerlingen de kans een afwisselend programma te volgen, ritmisch en passend bij hun bioritme. Voor meer balans in de snelle maatschappij van deze tijd kiezen we daarbij bewust voor een vijfde kernwaarde: vertragen.

Spelen en leren zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. Op onze ruime speelplaats experimenteren leerlingen met water en zand, wordt volop gespeeld én kunnen stamgroepen gebruik maken van het buitenlokaal. Ook in het groen rond de school is het heerlijk ravotten en onderzoeken. De multifunctionele accommodatie tegenover de school biedt een gym- en toneelzaal en binnenkort een sport- en beweegpark. Uniek aan Lindekring: met elke dag een uur middagpauze heeft ieder kind voldoende tijd voor een spelletje, beweging of een andere vorm van ontspanning.

Onze onderwijsbasis is op orde. In de ochtend schenken we aandacht aan rekenen en taal en in de middag aan wereldoriëntatie via de ervaringsgerichte methode DaVinci. Vanuit betekenisvolle thema’s ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, plannen en problemen oplossen. Zij verlaten onze school met een stevige kennisbasis, een positief zelfbeeld en een realistische kijk op eigen kwaliteiten en ambities.

Start hierboven het introductiefilmpje over Jenaplanonderwijs.
Wilt u zich verder verdiepen in Jenaplan, kijk dan ook op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

een sfeervolle locatie in St. Agatha

OMGEVING & SCHOOLGEBOUW

Een speels gebouw op een prachtig locatie

Onze school ligt op een schitterende plek midden in het dorp Sint Agatha. Aan ons schoolplein ligt de wei van boer Peter en zijn koeien. Over het beukenlaantje wordt veel gewandeld door dorpsgenoten en kloosterlingen. En als kers op de taart hebben we het oudste klooster van Nederland in onze achtertuin wat onze school een unieke uitstraling geeft. Met de weelderige kloostertuin, het Maasheggenbied en de Maas op steenworpafstand, is buitenonderwijs voor ons vanzelfsprekend.

MAASHEGGENKLOOSTERRUSTIEKDE MAASNATUURSPELEN

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

SAMEN KUNNEN WE MEER

"aandachtig luisteren"

"elkaars mening respecteren"

"anderen helpen"

"ieder mens is uniek"

"zorgen voor jezelf en voor anderen"

"delen met anderen"

"hulp aanbieden"

"aanwijzingen volgen en geven"

"verschillen mogen er zijn"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

JOUW INITIATIEF IS WELKOM

"doorzetten"

"nieuwe dingen maken"

"oplossingen bedenken"

"uitproberen"

"met voorstellen komen"

"kwaliteiten inzetten"

"doelbewust handelen"

"kwaliteiten inzetten"

"informatiebronnen gebruiken"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

WAT IS JE EFFECT GEWEEST

"vertellen waarom je iets doet"

"spullen opruimen"

"op orde houden van werkplekken"

"initiatief nemen"

"om uitleg durven vragen"

"zorg hebben voor materialen"

"consequenties overzien en er naar handelen"

"kunnen meepraten en beslissen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

DURF TE DROMEN

"weten hoe een periode (les, dag, maand) is opgebouwd"

"eigen leerdoelen kunnen bepalen"

"kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt"

"een dag kunnen plannen"

"dingen in goede volgorde doen"

"materialen vlot kunnen verzamelen"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ALLES IS MOGELIJK

"dingen uit elkaar halen"

"onderzoeken"

"alles willen weten"

"het beste uit jezelf halen"

"vragen stellen"

"kunnen overschakelen naar een ander gezichtspunt"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

LAAT ZIEN WIE JE BENT

"durf, originaliteit en passie tonen"

"gedachten onder woorden leren brengen"

"goed taalgebruik"

"goed stemgebruik"

"goede verzorging"

"contact met toehoorders"

"actief luisteren"

PLANNEN

VERANTWOORDEN

ONDERNEMEN

SAMENWERKEN

REFLECTEREN

PRESENTEREN

CREËREN

ONTWIKKEL EEN REËEL ZELFBEELD

"benoemen waarom je doet wat je doet"

"wat gaat goed en waar wil je aan werken"

"laten zien wat er geleerd is"

"feedback vragen en geven"

"werk nakijken en beoordelen"

"eigen ontwikkeling presenteren"

Misschien herkent u ze al uit ons logo? Deze 7 essenties staan bij Lindekring elke dag centraal. Acht jaren oefenen, leren en reflecteren de stamgroepleiders met de leerlingen de essenties. Klik op een van de kleuren en ontdek de begrippen.

onze mensen

TEAM LINDEKRING

Op onze jenaplanschool hebben we een krachtig en divers team van enthousiaste en energieke collega’s. Met gezamenlijke visie en ieders eigenheid voelen wij ons verantwoordelijk voor en verbonden met alle grote en kleine mensen op onze school. Samen leren en samen leven staat bij ons voorop, met zijn allen maken we de toekomst van morgen!

 • Danielle

  Erkennen - herkennen - gezien voelen | Motto: Dat is mijn basis van werken. Ik hou ervan om mensen groot en klein te zien ontwikkelen. Dat start met het bouwen aan een relatie, vertrouwen en daarna vooral samen uitproberen, doen, leren en reflecteren.
  Interim -directeur
 • Chantal

  Relatie - Passie – Positiviteit | Motto: Vergeet de fout, onthoud de les!
  Stamgroepleider middenbouw
 • Floor

  Vol liefde - Vertrouwen - Creativiteit | Motto: vol liefde, vertrouwen en creativiteit kind mogen zijn. Geloven in jezelf. Het mooiste zien van alles en iedereen. Genieten van het lesgeven en de autonomie geven waar nodig.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Wilma

  Samen – Vertrouwen - Vieren | Motto: De kracht van de stamgroep.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Annemarie

  Huishoudelijke dienst
 • Audrey Lucassen

  Administratief medewerker
 • Sanne

  Vertrouwen - Veiligheid - Gevoel | Motto: Een goede leerkracht leert je niet de juiste antwoorden, maar de juiste vragen te stellen.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Carolien

  Verbinding - Betrokkenheid - Gelijkwaardigheid | Motto: Het mooiste wat je een kind kan geven is het gevoel dat het niet alleen kind, maar ook mens is.
  Stamgroepleider onderbouw
onze mensen

TEAM LINDEKRING

Op onze jenaplanschool hebben we een krachtig en divers team van enthousiaste en energieke collega’s. Met gezamenlijke visie en ieders eigenheid voelen wij ons verantwoordelijk voor en verbonden met alle grote en kleine mensen op onze school. Samen leren en samen leven staat bij ons voorop, met zijn allen maken we de toekomst van morgen!

 • Danielle

  Erkennen - herkennen - gezien voelen | Motto: Dat is mijn basis van werken. Ik hou ervan om mensen groot en klein te zien ontwikkelen. Dat start met het bouwen aan een relatie, vertrouwen en daarna vooral samen uitproberen, doen, leren en reflecteren.
  Interim -directeur
 • Chantal

  Relatie - Passie – Positiviteit | Motto: Vergeet de fout, onthoud de les!
  Stamgroepleider middenbouw
 • Floor

  Vol liefde - Vertrouwen - Creativiteit | Motto: vol liefde, vertrouwen en creativiteit kind mogen zijn. Geloven in jezelf. Het mooiste zien van alles en iedereen. Genieten van het lesgeven en de autonomie geven waar nodig.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Wilma

  Samen – Vertrouwen - Vieren | Motto: De kracht van de stamgroep.
  Stamgroepleider onderbouw
 • Annemarie

  Huishoudelijke dienst
 • Audrey Lucassen

  Administratief medewerker
 • Sanne

  Vertrouwen - Veiligheid - Gevoel | Motto: Een goede leerkracht leert je niet de juiste antwoorden, maar de juiste vragen te stellen.
  Stamgroepleider bovenbouw
 • Carolien

  Verbinding - Betrokkenheid - Gelijkwaardigheid | Motto: Het mooiste wat je een kind kan geven is het gevoel dat het niet alleen kind, maar ook mens is.
  Stamgroepleider onderbouw
we zien en horen graag nieuwe ouders

AANMELDEN

We nodigen u graag uit voor een kennismaking met Lindekring

Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven: in de basisschoolperiode ontwikkelt uw kind zich. Terecht kiest u met zorg een passende school voor uw kind en stelt u daar hoge eisen aan. Er zijn veel verschillen in scholen: in omvang, werkwijzen, resultaten en sfeer. Dat maakt kiezen niet altijd gemakkelijk.

Wij streven ernaar voor alle kinderen een goede tijd op de basisschool te realiseren. Daarbij hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan en zijn we trots op de resultaten van onze leerlingen. We streven ernaar om het beste in de kinderen naar boven te brengen. We geven onderwijs op maat in de veilige omgeving van de eigen stamgroep.

Wij vinden het van groot belang een goede relatie op basis van wederzijds vertrouwen op te bouwen met alle ouders. Daarom streven wij naar korte en open communicatielijnen tussen de school en u als (toekomstige) ouder. Ouders zijn daarom altijd welkom in het schoolgebouw om hun kinderen weg te brengen of op te halen en om actief mee te werken op school in projecten, activiteiten of in commissies.

Wij bieden uw kind een basisschooltijd waarin het speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, leert wat samenwerken betekent, feest viert, verdriet verwerkt, problemen leert oplossen, zelf ontdekt, avonturen beleeft, ruzie en lol maakt en het bovenal onvergetelijke jeugdherinneringen maakt.

Dat doen wij met een betrokken team van professionals die open staan voor wie u en uw kind zijn.

De beste manier om onze school te leren kennen is door langs te komen, zodat u de sfeer kunt proeven. Wij laten dan graag onze school zien en vertellen over ons onderwijs. U bent van harte welkom!

Nieuwsgierig geworden?
Home-test | Lindekring