Geen krimp maar groei

onderzoekende houding

Geen krimp maar groei op de Jenaplanschool Lindekring in Sint Agatha.

In het weekblad “de Maasdriehoek” van deze week doet VVD wethouder Jilisen uitspraken over krimp op scholen. Hij benoemt daarbij dat volgens de prognoses in 2025 (over 8 jaar) de Lindekring nog maar 20 kinderen zou hebben.

Dhr. Jilisen baseert zich op geboortecijfers. Deze worden jaarlijks gepubliceerd en zijn voor de beleidsmakers richtinggevend. Onze school heeft een regiofunctie, Jenaplanonderwijs is er voor kinderen uit Sint Agatha en de omgeving. Op dit moment is de  verhouding is 1/3 deel uit Sint Agatha, 2/3 deel uit omliggende dorpen.

Niet op basis van de grote getallen maar op basis van de kwaliteit van ons onderwijs hebben wij bestaansrecht. Wij zijn namelijk door ons bestuur gevraagd te opteren voor het predicaat “excellente school” voor het pedagogisch klimaat. Naast het excelleren in de opbrengsten zijn wij in staat zorg te bieden aan ieder kind. Juist datgene waar passend onderwijs voor staat, bieden wij. Het bestuur heeft dit gezien en wil graag dat wij dit oogsten. Wij beschouwen deze mening van het bestuur over onze vorm van onderwijs als een compliment en gaan dit zeker uitvoeren.

Wij willen een school zijn waar ieder kind gezien wordt en waar het kind leert leven in een fijne omgeving om daarna uit te vliegen in een wereld als sterk mens. Zolang wij deze droom voor uw kind waar kunnen maken gaan wij met volle ondersteuning  van ons bestuur door. Het jenaplanconcept biedt alles wat nodig is om dit te bereiken.

Mede namens de collega’s en ons college van bestuur.

 

Ton Hovens, directeur Jenaplanschool Lindekring.

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSWe zijn weer aan het werk

  De vakantie zit er op. We hebben onze plek verkend en hebben al hard gewerkt. De eerste verhalen hebben we al met elkaar gedeeld.

 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSDe middenbouw heeft een ander lokaal

  Dit jaar zal onze middenbouw bestaan uit groep 3,4,5 en gebruikt het lokaal aan de onderbouwspeelplaats. Ze zullen hier gaan werken, spelen, praten en vieren met elkaar. In de binnentuin ontmoeten ze de onderbouw en de bovenbouw.

 • GEPLAATST OP 20 AUGUSTUSAfscheid Margreet

  Na twee en een half jaar werken op de Lindekring heeft Margreet afscheid genomen van de Lindekring. Margreet gaat haar eigen school opzetten in Ghana. Het is een school voor kinderen met een beperking. Met dank aan het Afrika museum in Nijmegen konden we haar afscheid in het teken van
  lees verder …

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha

T: 0485-311611
E: dir.lindekring@optimusonderwijs.nl

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha
BEL Jenaplanschool Lindekring MAIL Jenaplanschool Lindekring

VOLG Jenaplanschool Lindekring OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE