Geen krimp maar groei

onderzoekende houding

Geen krimp maar groei op de Jenaplanschool Lindekring in Sint Agatha.

In het weekblad “de Maasdriehoek” van deze week doet VVD wethouder Jilisen uitspraken over krimp op scholen. Hij benoemt daarbij dat volgens de prognoses in 2025 (over 8 jaar) de Lindekring nog maar 20 kinderen zou hebben.

Dhr. Jilisen baseert zich op geboortecijfers. Deze worden jaarlijks gepubliceerd en zijn voor de beleidsmakers richtinggevend. Onze school heeft een regiofunctie, Jenaplanonderwijs is er voor kinderen uit Sint Agatha en de omgeving. Op dit moment is de  verhouding is 1/3 deel uit Sint Agatha, 2/3 deel uit omliggende dorpen.

Niet op basis van de grote getallen maar op basis van de kwaliteit van ons onderwijs hebben wij bestaansrecht. Wij zijn namelijk door ons bestuur gevraagd te opteren voor het predicaat “excellente school” voor het pedagogisch klimaat. Naast het excelleren in de opbrengsten zijn wij in staat zorg te bieden aan ieder kind. Juist datgene waar passend onderwijs voor staat, bieden wij. Het bestuur heeft dit gezien en wil graag dat wij dit oogsten. Wij beschouwen deze mening van het bestuur over onze vorm van onderwijs als een compliment en gaan dit zeker uitvoeren.

Wij willen een school zijn waar ieder kind gezien wordt en waar het kind leert leven in een fijne omgeving om daarna uit te vliegen in een wereld als sterk mens. Zolang wij deze droom voor uw kind waar kunnen maken gaan wij met volle ondersteuning  van ons bestuur door. Het jenaplanconcept biedt alles wat nodig is om dit te bereiken.

Mede namens de collega’s en ons college van bestuur.

 

Ton Hovens, directeur Jenaplanschool Lindekring.

 

NIEUWS

  • GEPLAATST OP 2 APRILFijne paasdagen

  • GEPLAATST OP 30 MAARTHet is lente!

    Wat zijn we fijn aan het werk en genieten we van het voorjaar. Na de periode van thuisonderwijs is het zo fijn om weer samen op school te zijn.

  • GEPLAATST OP 1 JANUARIGelukkig 2021

    Wij wensen iedereen een gezond 2021 toe. Na een tumultueus 2020 zijn onze verlangens gericht op een beheersbaar 2021 waarin onze gezondheid boven aan staat. Het betekent wel dat wij tot aan 18 januari thuisonderwijs aanbieden en dat de stamgroepleiders contact gaan zoeken via google meet. Maandagmorgen 4 januari om
    lees verder …

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha

T: 0485-311611
E: dir.lindekring@optimusonderwijs.nl

Jenaplanschool Lindekring

Liesmortel 19
5435 XH Sint Agatha
BEL Jenaplanschool Lindekring MAIL Jenaplanschool Lindekring

VOLG Jenaplanschool Lindekring OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE